Om mig

Jag värnar om en av de viktigaste

resurserna vi har: förmågan att tala med varandra.

I dagens digitala arbetsliv med högt tempo missas att samtalet är ett viktigt verktyg för att nå  både produktivitet och hälsosamma arbetsplatser. Samtalet tvingar oss att stanna upp och reflektera över både oss själva och omgivningen så vi kan fatta kloka beslut.


Jag är en inlyssnande och engagerad HR-partner som ger förslag på HR-tjänster och professionella samtal utifrån den utmaning som företaget, och du som chef har. 

Arbetsmiljö & Hälsa

Vill du öka produktiviteten och trivseln? Jobba då med den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön.

Jag är en HR-partner med spetskompetens inom social- och organisatorisk arbetsmiljö, rehabilitering, samtal samt friskvård för det inre välmåendet.


Ledarskap & Medarbetarskap

Vill du känna dig  tryggare i ditt ledarskap? Behöver medarbetarna bli mer engagerade i ett förändringsarbete?

Måste du ha, som du tycker, ett svårt samtal med en medarbetare? 

Av mig får du stöd så att du fattar kloka beslut som gynnar lönsamheten. Du får tips på hur du ska samtala med dina medarbetare för att de ska ta emot ett besked/beslut på bästa sätt, extra viktigt i ett förändringsarbete.

 

Rekrytering & Avveckling

Vill du förebygga problem? Anställ då rätt person på rätt plats.  Följ lagar och regler vid anställning och avveckling av medarbetare.

Jag har generell kunskap inom arbetsrätt och fördjupad kompetens beträffande rehabilitering och efterföljande avslut av anställning på grund av personliga skäl.

 

 

Min historia

Jag är en erfaren, trygg och nyfiken person som strävar efter att leva ett vardagsliv som jag inte vill ha semester ifrån, att uppskatta alla årets dagar! Det lyckas jag ju inte med alltid då livet självt innebär händelser som man helst skulle vilja slippa. Vardagen innehåller ju både glädje och sorg. För mig är det viktigt att ha en riktning i livet, en inre kompass att stämma av mot en gång om året. Då ställer jag mig frågan, utifrån hur mitt liv är just då; är jag nöjd med det och på det sätt det verkar bli?

Svaret har ofta blivit; jag är nöjd med det som varit men jag vill ha det annorlunda framöver!


En följd av detta är att jag många gånger fått utmanat mig och gått utanför min bekvämlighetszon. Det har inneburit både nyttiga erfarenheter och personlig utveckling och insatser i form av med kraft och tid. Men allt för ofta också en känsla av att vara en del av ett självspelande piano där spelandet inte fått ändra melodi.


Jag är uppväxt på ett småjordbruk och är sedan tre decennier gift med en deltidsbonde.  Med företagande i blodet var det lätt att efter 35 år som anställd bestämma sig för att bli sin egen dirigent.


För mig är djur och natur en kraftkälla och viktiga för att hitta en bra livsrytm. Mitt företagande har därför ytterligare en inriktning.

På bondgården erbjuder jag naturnära upplevelser för både privatpersoner, organsationer och företag i kombination med "friskvårdssamtal". Se MagasinetErikstorp  


SkaS

1985

Blir en av de första kvinnliga arbetsledarna i Sverige inom drift- och underhåll av statliga vägar efter att ha läst fyra-årig teknisk linje på gymnasiet. Beordrar bland annat ut plogbilar och reser runt med en beläggningspatrull. Under 13 år är jag på olika arbetsplatser och befattningar. Några år är jag biträdande beläggningsingenjör och platsansvarig på en vägststation.  Jobbar också med med produktions-planering, budgetering, uppföljning, kalkylering och ISO 9000.

1999

Börjar läsa programmet Socialpsykologi på  Högskolan i Skövde. Kompletterar med  kurser i arbetsrätt, juridik, jämställdhet, folkhälsa mm. Skriver C-uppsats "Flexibilitet- möjlighet eller hinder - En analys av mellanchefers möjlighet att hantera stressrelaterad ohälsa". Efter fil.kand. fortsätter jag magisterprogrammet. Pausar det då det saknas handledare för  D-uppsatsen. Går ut i arbetslöshet som varar i ett år. Blir kontaktperson för asylsökande och  jag träffar en kurdisk kvinna som är min  bästa vän idag.

2004

Mitt första jobb efter högskolestudierna blir på Försäkringskassan (FK) som utredare av sjukpenning och rehabilitering. 2008 säger min inre kompass att lämna FK i och med nya och tuffare regler inom sjuk-försäkringen.

2008

Söker mig till HR-avdelningen på Skaraborgs sjukhus. Börjar  som generalist och slutar som HR-specialist Rehabilitering. Är drivande i ett delprojekt "Arbetsmarknadsnoder i VGR " 

D-uppsatsen blir klar, " Patientens advokat eller samhällets försvarare? -  Läkares rollskapande med patienter och Försäkringskassan".

2013

HR-avdelningen på Skaraborgs regemente blir ny arbetsplats.Att planera mottagande av  personal som kommer hem från internationell militär insats blir en stor  arbetssuppgift. Gör två korta resor till insatsområden. Stödjer chefer med  personalekonomi. Blir antagen till ett samtalsledarnätverk som nyttjas av Försvarsmakten vid behov. 


2015

Blir certifierad handledare i handlings-programmet Sorgbearbetning, vid Svenska Institutet för sorgbearbetning.

2016

Säger upp mig och börjar som konsult på Arbetslivsresurs i Skövde. Handleder arbetssökande individuellt och i grupp. Lotsar dem och bidrar till att de får ökad självkännedom och medvetenhet om sina drivkrafter och kompetens. De har skiftande bakgrund och en del är nyetablerade. Nätverkande med företag. Uppdraget tar slut december 2018.

2018

Tar ett vikariat på Skövde kommun som HR-partner. Är konsultativt stöd åt sektor-avdelnings- och enhetschefer. Sitter i sektorns ledningsgrupp. Jobbar både stratgiskt och operativt.


2019

Delprojektledare inom kompetensförsörjningsområdet. Håller i workshops. Söker konsultuppdrag.


Copyright © All Rights Reserved

HR-tjänster


Samtal