Samtalet - ett chefsverktyg 


Vägledningssamtal, Motiverande samtal

Stödjande samtal, Bearbetningssamtal

Existentiella samtal, Coachande samtal

Individuella samtal, Gruppsamtal

OBS! Samtalen är inte terapeutiska


Vill  du undvika konflikter, mobbing och  motstånd till förändring?

Behöver du få fram alternativa lösningar på ett problem?

Finns det behov av att stärka din egen eller medarbetarnas hälsa?

Saknas det klarhet och samsyn i en fråga?

Har du eller en medarbetare varit med om något jobbigt?


Du beskriver för mig vilket problem som du behöver få hjälp att lösa.  Tillsammans kommer vi fram till vilket samtal som passar bäst och vem som genomför samtalet.

Copyright © All Rights Reserved

HR-tjänster


Samtal