HR-tjänster

&

Naturupplevelser-friskvård

Vill du öka företagets produktivitet och trivsel? Då är, förutom traditionellt HR-arbete, samtalet och friskvård två viktiga verktyg.

Mina breda HR-tjänster, med en tyngd på samtalets kraft, utvecklar både individer och organisationer till att nå uppsatta  mål.

   Ledarskap & Medarbetarskap

 • Coaching
 • Bollplank för idéer och funderingar
 • Stödsamtal – Exempelvis till medarbetare som inte fungerar på arbetet, sägs upp eller till de som behöver motiveras att stanna kvar.
 • Chefstöd vid medarbetares dödsfall
 • Workshops - faciliterar att utveckla medarbetarna och skapa delaktighet
 • Föreläsningar
  - Social och organisatorisk arbetsmiljö - vad säger lagen?
  - Att hantera kris och sorg
  - Introverta - en tllgång på arbetsplatsen
 • Kurs
  - Att släppa taget om det förflutna - när omställning/omstart behövs
  - Sorgbearbetning - individuellt eller i grupp

  Samtalet som chefsverktyg

 • Samtalsmetodik
 • Guidning inför att hålla samtal
 • Utbildning/coaching i att hålla
  -svåra samtal (misskötsel, konflikter, kränkningar etc.)
  -medarbetarsamtal
  -lönesamtal
 • Samtal och bemötande när medarbetare avlider
 • Motitiverande samtal - få medarbetare hitta sin motivation, vilja att förändra sin situation
 • Medmänksliga samtal - att få medarbetare må bättre

   Arbetsmiljö & Hälsa

 • Systematisera arbetsmiljöarbetet
 • Förbereda besök från AV
 • Svara på skrivelser/inspektionsmeddelande från AV
 • Upprätta likabehandlingsplan
 • Upprätta rutiner gällande kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, mobbing
 • Samtal med medarbetare
 • Stödja chef i rehabiliteringsärenden
 • Rehabiliteringsutredningar - kontakter med Försäkringskassan
 • Konfliktsituationer - stöd i att hantera
 • Utbildning i att hålla: Medarbetar- och lönesamtal samt svåra samtal
 • Friskvård  - samtal och naturupplevelser.


  Rekrytering & Avveckling

 • Identifiera kompetensbehov
 • Kompetensprofil
 • Utformning annons
 • Annonsering sociala medier
 • Urval
 • Intervjuer
 • Introduktion
 • Etablera kontakter med Arbetsförmedling, skolor etc.
 • Stödja medarbetare med nyorientering vid uppsägning
 • Stödja chefen inför beslut om uppsägning medarbetare
 • Arbetssrätt


Copyright © All Rights Reserved

HR-tjänster


Samtal